Ariana Grande - 7 rings | Songteksten en Nederlandse Vertaling


[Verse 1]
Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles
Yeah, ontbijt bij Tiffany en flessen met bubbels
Girls with tattoos who like getting in trouble
Meisjes met tattoo's die graag slecht zijn
Lashes and diamonds, ATM machines
Wimpers en diamanten, ATM machines
Buy myself all of my favorite things (Yeah)
Koop mezelf al mijn favoriete dingen (Yeah)
Been through some bad shit, I should be a sad bitch
Ben door veel slechte shit geweest, ik moet een verdrietige bitch zijn
Who woulda thought it'd turn me to a savage?
Wie zou gedacht hebben dat het me in een wilde zou veranderen?
Rather be tied up with calls and not strings
Liever geboeid dan aan touwen
Write my own checks like I write what I sing, yeah (Yeah)
Schrijf mijn eigen cheques zoals ik schrijf wat ik zing, yeah (Yeah)

[Pre-Chorus]
My wrist, stop watchin', my neck is flossy
Mijn pols, stop met kijken, mijn nek flosst
Make big deposits, my gloss is poppin'
Maak grote afgiften, mijn gloss popt
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Je vindt mijn haar mooi? Gee, danku, heb het juist gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (Yeah)
Ik zie het, ik hou ervan, ik wil het, ik heb het (Yeah)

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het
I want it, I got it, I want it, I got it
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Je vindt mijn haar mooi? Gee, danku, heb het juist gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (Yep)
Ik zie het, ik hou ervan, ik wil het, ik heb het (Yeah)

[Verse 2]
Wearing a ring, but ain't gon' be no "Mrs."
Draag een ring, maar er gaat geen "Mrs." zijn
Bought matching diamonds for six of my bitches
Heb matchende diamanten gekocht voor zes van mijn bitches
I'd rather spoil all my friends with my riches
Ik spoil liever al mijn vrienden met mijn rijkdommen
Think retail therapy my new addiction
Denk dat retail therapie mijn nieuwe verslaving is
Whoever said money can't solve your problems
Wie zei dat geld problemen niet kan oplossen
Must not have had enough money to solve 'em
Moet niet genoeg geld gehad hebben om het op te lossen
They say, "Which one?" I say, "Nah, I want all of 'em"
Ze zeggen: "Welke?" Ik zeg:"Nah, ik wil ze allemaal"
Happiness is the same price as red-bottoms
Geluk is dezelfde prijs als red-bottoms

[Pre-Chorus]
My smile is beamin' (Yeah), my skin is gleamin' (Is gleamin')
Mijn glimlach schijnt, mijn huid glimt
The way it shine, I know you've seen it (You've seen it)
De manier waarop het schijnt, ik weet dat je het gezien hebt (Je het gezien hebt)
I bought a crib just for (Just for) the closet (Closet)
Ik kocht een huis gewoon voor mijn kast
Both his and hers, I want it, I got it, yeah
Beide hem en haar, ik wil het, ik heb het, yeah

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het
I want it, I got it, I want it, I got it (Baby)
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het (Baby)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it (Oh yeah)
Je vindt mijn haar mooi? Gee, danku, heb het juist gekocht (Oh yeah)
I see it, I like it, I want it, I got it (Yep)
Ik zie het, ik hou ervan, ik wil het, ik heb het (Yeah)

[Verse 3]
Yeah, my receipts be lookin' like phone numbers
Ik heb mijn ontvangstbewijzen, lijkt op telefoonnummers
If it ain't money, then wrong number
Als het geen geld is, dan foute nummer
Black card is my business card
Zwarte kaart is mijn business kaart
The way it be settin' the tone for me
De manier waarop het de toon zet voor me
I don't mean to brag, but I be like, "Put it in the bag," yeah
Ik wil niet opscheppen, maar ik ben zo:"Zet het in de zak", yeah
When you see them racks, they stacked up like my ass, yeah
Wanneer je de racks ziet, ze zijn stacked up zoals mijn reet, yeah
Shoot, go from the store to the booth
Schiet, ga van de winkel naar de booth
Make it all back in one loop, gimme the loot
Maak het allemaal terug in één loop, geef me de buit
Never mind, I got the juice
Maakt niet uit, ik heb de juice
Nothing but net when we shoot
Niets buiten net wanneer we schieten
Look at my neck, look at my jet
Kijk naar mijn nek, kijk naar mijn jet
Ain't got enough money to pay me respect
Heb niet genoeg geld om me respect te betalen
Ain't no budget when I'm on the set
Heb geen budget wanneer ik op de set ben
If I like it, then that's what I get, yeah
Als ik het leuk vind, dan is het dat wat ik krijg, yeah

[Chorus]
I want it, I got it, I want it, I got it (Oh yeah)
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het (Yeah)
I want it, I got it, I want it, I got it (Oh yeah, yeah)
Ik wil het, ik heb het, ik wil het, ik heb het (Oh yeah, yeah)
You like my hair? Gee, thanks, just bought it
Je vindt mijn haar mooi? Gee, danku, heb het juist gekocht
I see it, I like it, I want it, I got it (I see, yep)
Ik zie het, ik hou ervan, ik wil het, ik heb het (Ik zie het, yep)

0 Response to "Ariana Grande - 7 rings | Songteksten en Nederlandse Vertaling"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel